Modificari legislative cu privire la atribuirea contractelor de achizitie publica - Regio Bucuresti Ilfov

Proiecte

Modificari legislative cu privire la atribuirea contractelor de achizitie publica

In data de 27.07.2009, a fost publicata in M.O. nr. 515, HG 834/2009 privind modificarea si completarea HG 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.

Mentionam ca, atat OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, cat si HG 925/2006 privind normele de aplicare a OUG 34/2006, pot fi consultate pe site-ul Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, www.anrmap.ro

;