Noutati - Regio Bucuresti Ilfov

Proiecte

Noutati

Instructiunea nr. 146 pentru incheierea actelor aditionale de prelungire a duratei contractelor de finantare aferente POR 2007-2013 care nu se finalizeaza pana la 30 iunie 2016

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional 2007–2013 din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice a emis Instructiunea 146 pentru incheierea actelor aditionale de prelungire a duratei contractelor de finantare care nu se finalizeaza in perioada acordata urmare aplicarii Instructiunii AM POR 144/2015, in scopul indeplinirii integrale a obiectivelor si indicatorilor proiectelor si in vederea asigurarii functionalitatii acestora.

Conferinta de inchidere a doua proiecte cu finantare REGIO implementate in sectorul 2

In data de 27.06.2016, a avut loc la sediul Primariei Sectorului 2 din Bucuresti conferinta de inchidere a proiectelor cu finantare Regio "Sistem de monitorizare video pentru creșterea siguranței și prevenirea criminalității în zona Plumbuita – Steaua Roșie – Petricani" si "Modernizare strazi in cartierul Steaua Rosie, Petricani". Domnul Dan Nicula, Director General al ADR Bucuresti-Ilfov, a prezentat in cadrul acestei conferinte perspectivele de finantare prin REGIO 2014-2020. Prin implicațiile lor, ambele proiecte realizate de Primăria Sectorului 2 cu ajutorul fondurilor europene sunt extrem de importante pentru creșterea condițiilor de trai ale locuitorilor dintr-unul din cartierele deficitare ale Capitalei care se confrunta cu o serie de probleme sociale majore, conflicte și violențe, segregare socială și riscuri sanitare.

Taramul Fermecat in Parcul Tei din Sectorul 2 al Capitalei

Cel mai mare şi modern parc de distracţii din Bucureşti a fost inaugurat într-un cadru festiv de Primarul Toader Mugur Mihai şi domnul Dan Nicula, Directorul General al Agenției pentru Dezvoltare Regională București Ilfov sâmbătă, 25 iunie 2016. Prin crearea acestei structuri de agrement turistic, proiectul „Parc de agrement Tei - Plumbuita” (cod SMIS 18397) dezvoltat în cadrul Programul Operaţional Regional 2007-2013, axa prioritară 5 ”Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, va conduce la punerea în valoare a resurselor naturale existente în cadrul Parcului Tei în scop turistic, precum şi la diversificarea serviciilor turistice oferite de Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti.

Proiecte POR - album foto digital

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a realizat un album foto digital al unor proiecte de succes derulate în perioada 2007-2015. La paginile 01-21 puteţi regăsi proiecte REGIO din regiunea Bucureşti-Ilfov, depuse la ADRBI.

EU.Regio

Astăzi, pe 16 decembrie 2015, începe EU.Regio - o mini-campanie de promovare a celor mai recente proiecte Regio. Până la sfârşitul anului fiecare regiune va publica informaţii despre proiectele finalizate acum, spre sfârșitul anului.

Instructiunea AM POR 144/10.12.2015 pentru incheierea de acte aditionale de prelungire a contractelor de finantare

AM POR a emis Instructiunea 144/10.12.2015 pentru incheierea de acte aditionale de prelungire a contractelor de finantare care nu se finalizează in perioada de impelementare, in scopul indeplinirii integrale a obiectivelor si indicatorilor proiectului si in vederea asigurarii functionalitatii acestuia.

Conferinta oportunitati de finantare pentru agricultura si dezvoltare rurala 2014-2020

09 OCTOMBRIE 2015 - BUCURESTI Ministrul Agriculturii și alți responsabili prezintă detalii despre cum pot fi accesați un miliard de euro încă disponibili în 2015 prin mai multe linii de finanțare ale Programului Național de Dezvoltare Rurală. EURACTIV organizează Conferinţa internaţională "Oportunitati de finantare pentru agricultura si dezvoltare rurala – PNDR 2014-2020”, care va avea loc in data de 9 octombrie 2015, in Bucuresti, incepand cu ora 09:00. Evenimentul continua seria evenimentelor EurActiv de profil, deschisa anul acesta de conferinta internationala pentru finantarea sectorului IMM, precum si conferinta despre oportunitatile de finantare pentru marile companii.

Ghid pentru analiza cost-beneficiu a proiectelor de investiţii - instrument de evaluare economică pentru Politica de Coeziune 2014-2020

Comisia Europeană a pregătit un Ghid de analiză cost-beneficiu a proiectelor de investiţii - instrument de evaluare economică pentru Politica de Coeziune 2014-2020.

Consultare publica ghiduri specifice 3.1 si 5.1

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a lansat spre consultare publica doua noi ghiduri pentru POR 2014-2020, prioritatile de investitii 3.1 "Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice si in sectorul locuintelor, Operatiunea A. Cladiri rezidentiale" si 5.1. "Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural"

Consultare publica ghiduri specifice 2.1 si 6.1

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional (POR) a lansat, in data de 31 iulie 2015, doua Ghiduri ale solicitantului in consultare publica pentru POR 2014-2020: "Axa Prioritara 2 ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiție 2.1 ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri” – Apelul de proiecte 2.1.A. – Microîntreprinderi si Axa Prioritara 6 Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiție 6.1 Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale".

Relansare spre consultare publica a Ghidului Solicitantului POR 2014-2020

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional relansează spre consultare publică “Ghidul Solicitantului. Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020”, cu termen de transmitere a eventualelor observații/comentarii până la data de 27 iulie 2015, orele 14.30, la adresa de email info@mdrap.ro.

Studii privind prevenirea neregulior/fraudelor în proiecte cu fonduri europene

În urma Seminarului Internațional privind Sisteme eficiente de control pentru prevenirea fraudei cu fonduri europene structurale și de investiții în noile state membre UE, organizat de către Institutul pentru Politici Publice (IPP) în perioada 13-14 mai a.c., în cadrul proiectului "Effective coordination of control systems for preventing fraud with Structural Funds in New EU Member States", finanțat prin programul HERCULE III – 2014 – LEGAL TRAINING AND STUDIES al Oficiului European pentru Luptă Anti-Fraudă din cadrul Comisiei Europene, au fost realizate o serie de studii privind transparenţa şi prevenirea neregulilor/fraudelor în proiecte cu finanţare europeană.

POR 2014-2020 a fost aprobat de Comisia Europeana

Marți, 23 iunie a.c., la Bruxelles, a fost semnată decizia Comisiei Europene de adoptare a Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020. Evenimentul a avut loc în prezența doamnei Corina Crețu, comisarul european pentru politica regională, și a doamnei Sevil Shhaideh, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice. POR 2014-2020 va continua să finanțeze investiții din perioada 2007-2013: infrastructură socială, de sănătate şi educaţională, IMM-uri, drumuri județene și turism, dar va finanța și noi categorii de proiecte față de programul precedent: reabilitarea termică a clădirilor publice, lucrări de cadastru și centre de transfer tehnologic.

Instructiunea AM POR nr.139/16.06.2015 cu privire la anularea instructiunii nr. 133/2015

AM POR a emis Instructiunea 139/2015 pentru anularea Instructiunii nr. 133/2015 a AM POR privind modificarea Instructiunii 132/2015 cu referire la asumarea raspunderii beneficiarilor cu privire la lucrarile/bunurile/serviciile solicitate la rambursare si executate/livrate/prestate de contractori.

Instructiunea AM POR nr.138/15.06.2015 privind privind intocmirea previziunii lunare cu privire la depunerea cererilor de rambursare si a cererilor de plata

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional 2007–2013 a emis, in data de 15.06.2015, Instructiunea nr.138 privind intocmirea previziunii lunare cu privire la depunerea cererilor de rambursare si a cererilor de plata de catre beneficiari in cadrul Programului Operational Regional. In vederea obtinerii unor previziuni cat mai realiste cu privire la platile care urmeaza a se efectua, informatiile transmise de catre OI vor fi utilizate la intocmirea cash-flow-ului centralizat la nivelul Autoritatii De Management.