Instructiune AM POR cu privire la indeplinirea criteriului de eligibilitate referitor la dovada proprietatii asupra imobilului obiect al cererii de finantare - Regio Bucuresti Ilfov

Proiecte

Instructiune AM POR cu privire la indeplinirea criteriului de eligibilitate referitor la dovada proprietatii asupra imobilului obiect al cererii de finantare

Avand in vedere prevederile Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr.7 / 13.03.1996 republicata si ale Decretului - Lege nr.115 / 27.04.1938, pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare, Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional a emis o Instructiune cu privire la indeplinirea criteriului de eligibilitate referitor la dovada proprietatii asupra imobilului obiect al cererii de finantare.

Aceasta instructiune se adreseaza solicitantilor de finantare unitati de cult si institutii de invatamant superior (universitati, academii de studii, institute) care intentioneaza depunerea de cereri de finantare in cadrul domeniilor majore de interventie 3.2, 3.4 si 5.1.

In conformitate cu prevederile actelor normative mentionate, un extras de carte funciara poate face dovada dreptului de proprietate detinut de proprietarul tabular daca inscrierea in cartea funciara a respectivului drept s-a efectuat anterior intrarii in vigoare a Legii cadastrului si publicitatii imobiliare nr. 7 / 1996, in conformitate cu prevederile legale in vigoare la data inscrierii si nu exista alte prevederi specifice.

;