Finalizarea primului contract cu finantare REGIO pentru ADRBI - Regio Bucuresti Ilfov

Proiecte

Finalizarea primului contract cu finantare REGIO pentru ADRBI

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti Ilfov (ADRBI), in calitate de Organism Intermediar (OI) pentru Regio - Programul Operational Regional 2007-2013 in Regiunea Bucuresti Ilfov, a finalizat proiectul "Implementarea Programului Operational Regional 2007-2013 in Regiunea Bucuresti Ilfov", Cod SMIS 1983.

Proiectul a fost implementat cu finantare din axa prioritara 6 a Regio "Sprijinirea implementarii, managementului si evaluarii Regio", subdomeniul 6.1. "Sprijin pentru implementarea POR- OI/ADRBI".

Proiectul a fost derulat în Municipiul Bucuresti si Judetul Ilfov, in perioada 2007-2008, cu o valoare totala de 3.818.176,44 lei, din care 2.863.632,33 lei finantare prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionala si 954.544,11 lei co-finantare de la bugetul de stat.

Obiectivul contractului: sustinerea activitatilor privind pregatirea, selectia, evaluarea, auditul, monitorizarea si verificarea activitatilor proiectelor prin care se realizeaza si se va realiza implementarea POR la nivelul regiunii Bucuresti Ilfov.

;