Masuri de stimulare a accesului la finantare Regio in Bucuresti-Ilfov - Regio Adrbi

Projects

Bucuresti,

Masuri de stimulare a accesului la finantare Regio in Bucuresti-Ilfov

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti-Ilfov (ADRBI) a organizat in data de 28 iulie 2009 doua evenimente menite sa dinamizeze accesul la finantarea nerambursabila prin Regio-Programul Operational Regional.

1. Intalnire de corelare a organismelor intermediare pentru programe operationale sectoriale si PNDR din regiunea Bucuresti-Ilfov
Scop: corelarea activitatilor pentru dinamizarea accesului la finantare nerambursabila prin programele care ofera fonduri pentru dezvoltarea regiunii Bucuresti-Ilfov.
Cu ocazia acestei intalniri s-au semnat protocoale de colaborare menite sa institutionalizeze activitati de comunicare cu impact asupra dezvoltarii regiunii Bucuresti-Ilfov desfasurate in parteneriat intre ADRBI si organismele intermediare.
Ca un prim exemplu de succes este cel semnat cu Organismul Intermediar al Programului Operational Sectorial Mediu(OIPOS Mediu)din regiunea Bucuresti Ilfov.

2. Reuniune de lucru a Retelei comunicatorilor BI Regio

Scop: dezvoltarea unui sistem regional de cooperare inter-institutionala pentru informarea prompta a potentialilor beneficiari/beneficiarilor Regio, a reprezentantilor mass media si a publicului larg privind oportunitatile de investitii prin Regio.

Un partener deosebit de activ este Consiliul Judetean Ilfov care in data de 22 iulie 2009 a semnat doua noi contracte in calitate de beneficiar, impreuna cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei in calitate de Autoritate de Management si ADRBI in calitate de Organism Intermediar pentru regiunea Bucuresti-Ilfov.

Proiectele vizeaza modernizarea sistemelor rutiere:
1. DJ 100, tronson 4, Afumati - Ganeasa, km 17+ 200 - km 20 + 482
Valoarea totala a proiectului este de 8.183.710,31 lei, din care finantarea Regio este de 6.739.526,14 lei.
2. DJ 101, DN 1 - Buftea, km 0+ 000 - km 12 + 000
Valoarea totala a proiectului este de 22.381.905,91 lei, din care finantarea Regio este de 18.432.157,8 lei.

Regio reprezinta programul prin care Uniunea Europeana finan?eaza proiecte locale si regionale in Romania in perioada 2007-2013 pentru modernizarea regiunii Bucuresti-Ilfov prin investitii in dezvoltare urbana, in infrastructura de transport, sociala, de afaceri si infrastructura turistica.

ADRBI implementeaza acest program in regiunea Bucuresti - Ilfov, asa cum a fost stabilit prin Acordul Cadru privind delegarea atributiilor de la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei (in calitate de Autoritate de Management) la ADRBI (in calitate de Organism Intermediar pentru regiunea Bucuresti-Ilfov).

Pana la data de 27 iulie 2009 au fost depuse la sediul ADRBI 103 cereri de finantare (proiecte) Regio, din care au fost semnate pana in prezent 35 de contracte de finantare prin Regio.

Lista beneficiarilor finantarii nerambursabile prin Regio si situatia depunerii proiectelor la sediul ADRBI, pot fi consultate la adresa: www.regioadrbi.ro, sectiunea Proiecte

Persoan? de contact: Claudia Ionescu, purt?tor de cuvânt
?ef Departament Promovare Regional? ?i Investi?ii - ADRBI
Tel: +40746 099 952
Email:claudia.ionescu@adrbi.ro