Finantare pentru reabilitarea siturilor industriale poluate si pentru valorificarea durabila a patrimoniului cultural din regiunea Bucuresti-Ilfov - Regio Adrbi

Projects

Bucuresti,

Finantare pentru reabilitarea siturilor industriale poluate si pentru valorificarea durabila a patrimoniului cultural din regiunea Bucuresti-Ilfov

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti-Ilfov (ADRBI) a organizat, in data de 22.09.2008, un seminar de informare pentru potentialii beneficiari ai domeniilor majore de interventie 5.1 "Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe" si 4.2 "Reabilitarea siturilor industriale poluate si neutilizate si pregatirea pentru noi activitati" din cadrul Programului Operational Regional (REGIO).

Evenimentul a avut loc la Hotel "Residence Oliviers", Bucuresti, fiind moderat de directorul general al ADRBI, Dan Nicula si sustinut de specialisti din cadrul ADRBI.

Cu aceasta ocazie, s-au prezentat etapele care trebuie intreprinse pentru inaintarea cererii de finantare, precum si documentatia necesara solicitarii finantarii.

Au participat potentiali beneficiari ai celor doua domenii majore de interventie.

Obiectivul specific al domeniului major de interventie 5.1 este cresterea importantei turismului si culturii, ca factor care stimuleaza cresterea economica in regiuni, respectand principiile dezvoltarii durabile si ale protectiei mediului. Proiectele finantate in cadrul acestui domeniu de interventie nu intra sub incidenta regulilor privind ajutorul de stat.

Valoarea totala a unui proiect poate fi cuprinsa intre minim 1.700.000 lei si maxim 85.000.000 lei. Procentul minim al contributiei proprii a solicitantului este de 2% si se aplica la valoarea maxima a cheltuielilor eligibile.

Activitati eligibile orientative in cadrul programului sunt:

 • Restaurarea, consolidarea, protectia si conservarea cladirilor de patrimoniu;
 • Restaurarea, protectia, conservarea si realizarea picturilor interioare si frescelor;
 • Amenajari peisagistice pentru evidentierea obiectivului turistic de patrimoniu reabilitat;
 • Modernizarea utilitatilor aferente obiectivului de patrimoniu;
 • Amenajarea zonelor de protectie;
 • Amenajarea / marcarea de trasee turistice / itinerarii culturale la obiectivele reabilitate.

Cererea de depunere a proiectelor este continua si deschisa. (Proiectele se depun pana la contractarea sumei alocate regiunii Bucuresti-Ilfov).

Obiectivul specific al domeniului major de interventie 4.2 este cresterea importantei turismului si culturii, ca factor care stimuleaza cresterea economica in regiuni, respectand principiile dezvoltarii durabile si ale protectiei mediului.

Proiectul trebuie sa fie implementat in 2 faze:

A. Reabilitarea sitului poluat - activitati eligibile:

 • Decontaminarea terenurilor siturilor industriale poluate, inclusiv preluarea si depozitarea substantelor toxice si periculoase si imbunatatirea calitatii terenurilor;
 • Demolarea cladirilor si planarea terenului, inclusiv ambalarea si transportul deseurilor;

B. Pregatirea sitului reabilitat pentru noi activitati - activitati eligibile:

 • Construirea / modernizarea/ extinderea cladirilor si anexelor aferente, care vor fi utilizate de operatorii economici, pentru activitati de productie si/sau servicii;
 • Construirea/ modernizarea/extinderea infrastructurii rutiere/ feroviare din interiorul structurii de afaceri si a drumurilor de acces;
 • Crearea/ modernizarea/extinderea utilitatilor de baza din interiorul structurii de sprijinire a afacerilor: statii de tratare a apei, unitati de furnizare a energiei si a gazului, sistem de canalizare, conectare la retele broadband;
 • Dotarea cu echipamente a structurilor de sprijinire a afacerilor construite/ modernizate/extinse.

Valoarea totala a proiectului (suma cheltuielilor eligibile si neeligibile) poate fi cuprinsa intre 1.700.000 si 85.000.000 lei. Activitatile desfasurate in Faza A nu cad sub incidenta Schemei de ajutor de stat. Contributia proprie a solicitantului la valoarea cheltuielilor eligibile efectuate in Faza A trebuie sa fie de minim 2%.

Activitatile desfasurate in Faza B cad sub incidenta Schemei de ajutor de stat pentru dezvoltare regionala prin crearea si dezvoltare structurilor de sprijinire a afacerilor, aprobata prin Ordinul ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor nr. 287/2007. Intensitatea maxima a ajutorului de stat pentru regiunea Bucuresti-Ilfov este 40% pentru Faza B a proiectelor.

Cererea de depunere a proiectelor este continua si deschisa. (Proiectele se depun pana la contractarea sumei alocate regiunii Bucuresti-Ilfov).

Ghidurile Solicitantului sunt disponibile la www.adrbi.ro si la www.inforegio.ro.

Detalii suplimentare si clarificari pot fi obtinute la biroul de informare (help-desk) din cadrul ADRBI, str. Leonida, nr. 19, sector 2, Bucuresti, tel: +4021 313.80.99 Fax: +4021 315.96.65, e-mail: helpdesk@adrbi.ro.

Parteneri media: Euractiv.ro, HotNews.ro, EuRoCom, Tritonic Grup Editorial

Persoana de contact: Claudia Ionescu, purtator de cuvant, sef Departament Promovare Regionala si Investitii - ADRBI
Tel: +40746 099 952