Comunicat de presa 07.07.2009 - Regio Adrbi

Projects

Bucuresti,

Comunicat de presa 07.07.2009

Ca urmare a articolului cu titlul "Concediu de odihna la fonduri europene", publicat in datele de 6.07.09 si 7.07.09 de mai multe agentii de presa si cotidiene, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti Ilfov (ADRBI) precizeaza:

Prin REGIO-Programul Operational Regional, domeniul major de interventie (DMI) 1.1. Planuri integrate de dezvoltare urbana, au fost depuse la sediul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti Ilfov (AMPOR) cinci Planuri integrate de dezvoltare urbana (PIDU) si de 20 de cereri de finantare (proiecte), in cadrul apelului cu termen limita de depunere 31 martie 2009.

ADRBI nu a amanat si nu tergiverseaza analizarea proiectelor nici unei administratii publice locale din regiune, inclusiv cele apartinand Primariei Sectorului 2.

ADR Bucuresti Ilfov este Organism Intermediar pentru Programul Operational Regional 2007-2013 in baza HG 457/2008 si acordului cadru de delegare de atributii semnat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei, Autoritatea de Management pentru acest program. Conform acestui acord, principalele atributii ale agentiei se refera la promovarea programului, evaluarea, selectia si contractarea proiectelor si monitorizarea contractelor de finantare.

In ceea ce priveste evaluarea proiectelor depuse pe Domeniul major de interventie 1.1. al POR, ADRBI are atributii privind evaluarea admisibilitatii planurilor integrate si a conformitatii si eligibilitatii proiectelor individuale, evaluarea tehnica si financiara fiind realizata de o echipa de experti evaluatori independenti (contractati de catre Autoritatea de Management, dupa cum este precizat si in sectiunea II.2.3. a Ghidului Solicitantului pentru acest domeniu). Atributiile care revin ADR BI sunt indeplinite in conformitate cu proceduri de lucru stabilite de Autoritatea de Management a POR.

Avand in vedere proiectele depuse de Primaria Sector 2 pentru solicitarea de finantare din Domeniul major de interventie 1.1. al POR, acestea sunt in curs de evaluare in conformitate cu procedurile mentionate mai sus. Atat pentru aceste proiecte cat si pentru proiectele depuse de alti beneficiari, ADRBI a respectat intocmai procedurile de lucru pe care este obligata sa le aplice in conformitate cu acordul cadru care ii stabileste atributiile si nu s-a inregistrat nici o abatere de la aceste proceduri. Rezultatele fiecarei etape de evaluare parcurse pana in prezent au fost aduse la cunostinta fiecarui solicitant de finantare in parte.

Tinand cont de afirmatile facute in articolul cu titlul "Concediu de odihna la fonduri europene", trebuie precizat de asemenea ca nici unul dintre angajatii agentiei care are atributii in evaluare si selectie nu a fost in concediu de odihna in perioada in care s-au desfasurat etapele de evaluare care sunt in sarcina ADRBI.

De asemenea precizam ca in general, in cazurile in care angajatii ADRBI sunt in concediu de odihna, activitatea acestora este continuata de alti angajati astfel incat activitatile pe care le desfasora agentia in indeplinirea atributiilor care ii revin ca Organism Intermediar sa nu tergiverseze.

Pentru detalii suplimentare va stam la dispozitie.

Persoan? de contact: Claudia Ionescu, purt?tor de cuvânt
?ef Departament Promovare Regional? ?i Investi?ii - ADRBI
Tel: +40746 099 952
Email:claudia.ionescu@adrbi.ro