Asistenta tehnica pentru promovarea Programului Operational Regional REGIO in regiunea Bucuresti - Ilfov - Regio Adrbi

Projects

Bucuresti,

Asistenta tehnica pentru promovarea Programului Operational Regional REGIO in regiunea Bucuresti - Ilfov

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti-Ilfov (ADR BI), in calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operational Regional (POR) 2007-2013, a semnat cu Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, in calitate de Autoritate de Management pentru POR 2007-2013 un contract de asistenta tehnica pe axa prioritara 6 a Programului, "Sprijinirea implementarii, managementului si evaluarii Programului Operational Regional", domeniul major de interventie 6.2, "Sprijinirea activitatilor de informare si publicitate pentru implementarea REGIO 2007-2013".

Contractul are ca obiect acordarea finantarii necesare implementarii proiectului PRO REGIO BUCUREsTI - ILFOV (PROmovarea REGIO in regiunea Bucuresti-Ilfov).

Obiectivul principal al acestui proiect consta in cresterea nivelului de informare, transparenta si constientizare si crearea unei imagini coerente a asistentei oferite de catre Comisia Europeana pentru grupurile tinta din regiunea Bucuresti Ilfov, prin realizarea activitatilor de informare si publicitate ce decurg din atributiile delegate catre ADR BI prin Acordul cadru de implementare pentru Programul Operational Regional 2007-2013, in conformitate cu Planul Regional de Comunicare REGIO.

Prin proiectul mentionat s-au organizat si se vor organiza peste 50 evenimente de informare si promovare, se vor publica brosuri si materiale de informare, implementa instrumente moderne de informare si comunicare (de ex.pagina de internet, buletine electronice). De asemenea, se vor realiza caravane de informare (pentru dezvoltarea unui dialog personalizat cu grupurile tinta ale programului), dezvolta activitatile biroului de informare Regio, operationaliza reteaua regionala de informare Regio.

Bugetul total al proiectului este de 2.027.846 lei, din care 1.706.323 lei reprezinta finantare nerambursabila in cadrul axei prioritare de asistenta tehnica POR.

Persoana de contact: Claudia Ionescu, purtator de cuvant, sef Departament Promovare Regionala si Investitii - ADRBI
Tel: +40746 099 952