Finantare pentru servicii sociale si infrastructura educationala - Regio Bucuresti Ilfov

Proiecte

Bucuresti,

Finantare pentru servicii sociale si infrastructura educationala

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti-Ilfov (ADRBI) a organizat, in data de 23.09.2008, un seminar de informare pentru potentialii beneficiari ai domeniilor majore de interventie 3.2 "Reabilitarea/ modernizarea/echiparea serviciilor sociale" si 3.4 "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua" din cadrul Programului Operational Regional (REGIO).

Evenimentul a avut loc la Hotel "Residence Oliviers", Bucuresti, fiind moderat de directorul general al ADRBI, Dan Nicula si sustinut de specialisti din cadrul ADRBI.

Cu aceasta ocazie, s-au prezentat etapele care trebuie intreprinse pentru inaintarea cererii de finantare, precum si documentatia necesara solicitarii finantarii.

Au participat potentiali beneficiari ai celor doua domenii majore de interventie.

Obiectivul specific al domeniului major de interventie 3.2 este Imbunatatirea calitatii infrastructurii pentru serviciile sociale, prin sprijin acordat in mod echilibrat pe intreg teritoriul tarii, pentru asigurarea unui acces egal al cetatenilor la astfel de servicii. Valoarea totala a unui proiect poate fi cuprinsa intre minim 350.000 lei si maxim 3.500.000 lei (echivalentul aproximativ a 100.000 - 1.000.000 Euro).

Activitati eligibile orientative in cadrul programului sunt:

 • Modernizarea/ extinderea cladirilor centrelor sociale;
 • Modernizarea/ extinderea cladirilor pentru infiintarea de noi centre sociale;
 • Modernizarea utilitatilor generale si specifice ale centrelor sociale;
 • Crearea/ modernizarea facilitatilor de acces pentru persoane cu dizabilitati;
 • Amenajarea unor ateliere de lucru in cadrul centrelor sociale
 • Dotarea cu echipamente adaptate nevoilor beneficiarilor de servicii oferite de centrele sociale, inclusiv echipamente pentru persoane cu dizabilitati.

Cererea de depunere a proiectelor este continua si deschisa. (Proiectele se depun pana la contractarea sumei alocate regiunii Bucuresti-Ilfov).

Obiectivul specific al domeniului major de interventie 3.4 este imbunatatirea calitatii infrastructurii de educatie, a dotarii scolilor, structurilor de cazare pentru studenti si centrelor pentru formare profesionala pentru asigurarea unui proces educational la standarde europene si a cresterii participarii populatiei scolare si a adultilor la procesul educational.

Valoarea totala a proiectului poate fi cuprinsa intre 500.000 - 67.000.000 lei (suma cheltuielilor eligibile si neeligibile inclusiv TVA). Aplicantul trebuie sa asigure contributia proprie de minim 2% la valoarea cheltuielilor eligibile precum si cheltuielile neeligibile ale proiectului, inclusiv cheltuielile conexe.

Activitati eligibile orientative in cadrul programului sunt:

 • Consolidarea, modernizarea, extinderea cladirilor;
 • Consolidarea, modernizarea, extinderea si dotarea cladirilor scolilor speciale;
 • Dotari cu echipamente didactice, pentru pregatirea profesionala, IT;
 • Consolidarea, modernizarea, extinderea si dotarea cladirilor din campusurile universitare de stat;
 • Consolidarea, modernizarea, extinderea cladirilor Centrelor de Formare Profesionala Continua;
 • Modernizarea utilitatilor, inclusiv crearea de facilitati pentru persoanele cu dizabilitati, pentru toate tipurile de infrastructura educationala.

Cererea de depunere a proiectelor este continua si deschisa. (Proiectele se depun pana la contractarea sumei alocate regiunii Bucuresti-Ilfov).

Ghidurile Solicitantului sunt disponibile la www.adrbi.ro si la www.inforegio.ro.

Detalii suplimentare si clarificari pot fi obtinute la biroul de informare (help-desk) din cadrul ADRBI, str. Leonida, nr. 19, sector 2, Bucuresti, tel: +4021 313.80.99 Fax: +4021 315.96.65, e-mail: helpdesk@adrbi.ro.

Parteneri media: Euractiv.ro, HotNews.ro, EuRoCom, Tritonic Grup Editorial

Persoana de contact: Claudia Ionescu, purtator de cuvant, sef Departament Promovare Regionala si Investitii - ADRBI
Tel: +40746 099 952