Finantare pentru implementarea Programului Operational Regional 2007-2013 la nivelul regiunii Bucuresti-Ilfov - Regio Bucuresti Ilfov

Proiecte

Bucuresti,

Finantare pentru implementarea Programului Operational Regional 2007-2013 la nivelul regiunii Bucuresti-Ilfov

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti-Ilfov, in calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operational Regional 2007-2013, a semnat cu Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional 2007-2013, in data de 2.12.2008, un contract de asistenta tehnica pe domeniul major de interventie 6, "Sprijinirea implementarii, managementului si evaluarii Programului Operational Regional", subdomeniul 6.1, "Sprijin pentru implementarea POR - OI/ADR".

Contractul are ca obiect acordarea finantarii necesare implementarii proiectului "Implementarea POR 2007-2013 in Regiunea Bucuresti-Ilfov". Obiectivul principal al acestui proiect consta in obtinerea sprijinului financiar pentru ADRBI, in vederea implementarii Programului Operational Regional 2007-2013 la nivelul regiunii Bucuresti Ilfov, in conditii de eficienta si transparenta, in scopul asigurarii absorbtiei cat mai ridicate a fondurilor alocate prin acest program.

Pentru indeplinirea acestui obiectiv, ADRBI, Organism Intermediar pentru POR 2007-2013, solicita in principal sprijin pentru pregatirea, selectia, evaluarea, auditul, verificarea si monitorizarea activitatilor si a proiectelor prin care se va realiza implementarea POR la nivel regional.

De asemenea, prin acest proiect se solicita finantare pentru programe de instruire a personalului, salarizarea personalului contractual, a expertilor precum si pentru finantarea activitatilor suport, in vederea intaririi capacitatii administrative a OI si a realizarii unei implementari si a unui management eficient al POR.

Nu in ultimul rand, pentru construirea la nivel regional a capacitatii de a urmari eficienta, eficacitatea si calitatea implementarii programului si in acelasi timp pentru a utiliza aceasta capacitate si pentru activitatile de acest tip la nivel national, ADRBI va utiliza acest proiect pentru buna functionare a activitatilor de introducere de date in Sistemul Unic de Management al Informatiilor (SmIS) si pentru asigurarea sprijinului necesar Comitetului Regional pentru Evaluare Strategica si Corelare (CRESC) si Comitetului de monitorizare al POR.

Acest proiect este cofinantat din fonduri europene si de la bugetul de stat prin Regio - Programul Operational Regional 2007-2013 cu o suma in valoare de 5.065.510 RON.

Persoana de contact: Claudia Ionescu, purtator de cuvant, sef Departament Promovare Regionala si Investitii - ADRBI
Tel: +40746 099 952