Cea mai mare alocare financiara (120,79 mil Euro) prin REGIO pentru regiunea Bucuresti Ilfov prin DMI 1.1. Planuri de dezvoltare urbana – centre urbane - Regio Bucuresti Ilfov

Proiecte

Bucuresti,

Cea mai mare alocare financiara (120,79 mil Euro) prin REGIO pentru regiunea Bucuresti Ilfov prin DMI 1.1. Planuri de dezvoltare urbana – centre urbane

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti-Ilfov, in calitate de Organism Intermediar pentru REGIO (Programul Operational Regional 2007-2013), a organizat la Centrul LITEXCO, str. Stirbei Voda, nr 104-106 seminarul de informare pentru domeniul major de interventie (DMI) 1.1. Planuri integrate de dezvoltare urbana, cu o alocare financiara pentru regiunea Bucuresti-Ilfov de 120,79 mil Euro.

Acest DMI vine in sprijinul administratiei publice locale urbane din regiunea Bucuresti Ilfov pentru a rezolva anumite probleme printr-o abordare integrata. Primariile oraselor din Ilfov cu peste 10000 de locuitori si sectoarele Municipiului Bucuresti trebuie sa elaboreze Planuri integrate de dezvoltare, ce au ca scop regenerarea unor zone identificate de acestia.

Planul integrat porneste de la analize socio-economice ale zonei de actiune urbana si identifica nevoile si problemele care trebuie depasite, dar si obiectivele specifice necesar a fi atinse pentru a rezolva problemele identificate. Acesta vizeaza rezolvarea simultana a unor probleme intre care exista relatii de interdependenta. Acest document de planificare a dezvoltarii zonei de actiune urbana clar delimitata, se va implementa prin proiecte individuale colectate si depuse de primariile eligibile.

Categoriile de operatiuni eligibile pentru care pot fi depuse proiecte sunt:

  1. Reabilitarea infrastructurii urbane si imbunatatirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban;
  2. Dezvoltarea durabila a mediului de afaceri;
  3. Reabilitarea infrastructurii sociale.

Planul integrat trebuie sa cuprinda minim 2 proiecte din categorii diferite de operatiuni.

Valoarea totala a unui proiect eligibil trebuie sa fie cuprinsa intre limitele:

Valoarea totala a proiectului este cuprinsa intre limitele prevazute:

  • a) intre 1.700.000 lei si 90.000.000 lei;
  • b) intre 1.700.000 lei si 85.000.000 lei;
  • c) intre 350.000 lei si 3.500.000 lei.

Contributia minima a potentialului beneficiar la valoarea totala a cheltuielilor eligibile este de 2%, cu exceptia proiectelor care cad sub incidenta schemei de ajutor de stat.

Termenul limita de depunere este de 31 martie 2009, ora 16:00, la ADRBI - Str. Leonida, nr 19, sector 2, Bucuresti.

Detalii suplimentare se pot obtine de la biroul de infomare din cadrul ADRBI la tel.+402 1318 099, prin email: helpdesk@adrbi.ro sau se pot stabili intalniri cu specialistii in vederea dezvoltarii de proiecte.

Persoana de contact: Claudia Ionescu, purtator de cuvant, sef Departament Promovare Regionala si Investitii - ADRBI
Tel: +40746 099 952
Email: claudia.ionescu@adrbi.ro