Asisten?? tehnic? pentru implementarea Regio la nivelul regiunii Bucure?ti-Ilfov - Regio Bucuresti Ilfov

Proiecte

Bucuresti,

Asisten?? tehnic? pentru implementarea Regio la nivelul regiunii Bucure?ti-Ilfov

Agen?ia pentru Dezvoltare Regional? Bucure?ti-Ilfov (ADRBI) a semnat cu Ministerul Dezvolt?rii Regionale ?i Turismului (MDRT) contractul de asisten?? tehnic? cod SMIS 13373/23.02.20101 pe axa prioritar? VI a Regio - Programul Opera?ional Regional, domeniul major de interven?ie 6.1, ?Sprijinirea implement?rii, managementului ?i evalu?rii Regio,?Sprijin pentru implementarea POR-OI/ADR?.

Obiectivul contractului: sus?inerea activit??ilor privind preg?tirea, selec?ia, evaluarea, auditul, monitorizarea ?i verificarea activit??ilor proiectelor prin care se realizeaz? ?i se va realiza implementarea POR la nivelul regiunii Bucure?ti-Ilfov.

Prin acest contract se finan?eaz? salarizarea personalului contractual, a activit??ilor suport în vederea înt?ririi capacit??ii administrative a OI ADRBI ?i a realiz?rii unei implement?ri eficiente a Regio la nivelul Bucure?ti-Ilfov.

Acest proiect este cofinan?at din fonduri europene ?i de la bugetul de stat prin Regio - Programul Opera?ional Regional 2007-2013 cu o sum? eligibil? în valoare de 7.908.229 RON.

Detalii suplimentare: Dan Nicula, Manager de proiect Tel: 021 3159 659, e-mail: dan.nicula@adrbi.ro, www.regioadrbi.ro