Vizita de presa la proiecte REGIO din Bucuresti-Ilfov - Regio Bucuresti Ilfov

Proiecte

Vizita de presa la proiecte REGIO din Bucuresti-Ilfov

Mar?i, 26 octombrie 2010, jurnali?tii din regiunea de dezvoltare Bucure?ti - Ilfov au participat, împreun? cu reprezentan?i ai Autorit??ii de Management a Programului Opera?ional Regional - Regio ?i ai Agen?iei de Dezvoltare Regional? Bucure?ti Ilfov, la vizitarea a trei proiecte finan?ate prin Regio, în valoare total? de 12.760.746,45 lei ?i implementate în Afuma?i ?i Cozieni.

Primul proiect, Modernizare sistem rutier pe DJ 100, tronson IV, Afuma?i-G?neasa, KM 17+100+km 20+482 are ca obiectiv îmbunat??irea accesibilit??ii localit??ilor Afuma?i ?i G?neasa prin cre?terea calit??ii infrastructurii, acesta fiind singurul drum de acces dintre cele dou? localit??i ?i singurul drum de leg?tur? spre DN2. Lucr?rile de modernizare se vor finaliza în luna noiembrie 2010.

Al doilea proiect vizitat a avut în vedere modernizarea sistemului rutier pe DJ 1301B, DN 3 - Man?stirea Pas?rea - Cozieni, Km 0+000-Km 4+500, ceea ce va duce la îmbun?t??irea accesibilit??ii localit??ilor Pas?rea, Cozieni ?i sat Piteasca c?tre DN3. Lucr?rile au o durat? de implementare de 12 luni.

Cel de-al treilea proiect vizitat, aflat în Bucure?ti, Modernizare clinic? oftalmologie prin achizi?ia de echipamente medicale la SC Infosan SRL are ca obiective atât cre?terea cifrei de afaceri ?i a cotei de pia?? a SC Infosan SRL, cât ?i cre?terea competitivit??ii, productivit??ii ?i a diversit??ii serviciilor ?i produselor oferite de companie. Proiectul a fost finalizat ?i s-au achizi?ionat: aparat facoemulsificare, microscop operator oftalmologic, defibrilator automat bifazic, aparatur? oftalmologic?, combin? oftalmologic?, aparat pentru m?surat câmpul vizual, tonometru, pahimetru ?i autokeratorefractometru.

 

sursa: mdrt.ro

 

Articole aparute in presa

 

;