Suspendarea depunerilor de proiecte pe domeniul major de interventie 4.1 - Regio Bucuresti Ilfov

Proiecte

Suspendarea depunerilor de proiecte pe domeniul major de interventie 4.1

Având în vedere INSTRUC?IUNEA privind suspendarea depunerii de cereri de finan?are în cadrul Programului Opera?ional Regional 2007-2013 emis? de Autoritatea de Management POR în data de 15 septembrie 2008, modificat? ?i completat? prin Instruc?iunea nr. 35 a AMPOR din 30.09.2009, începând cu data de 05 iulie 2010, ora 12:00, se suspend? procesul de depunere a cererilor de finan?are în cadrul domeniului major de interven?ie 4.1 - "Dezvoltarea durabil? a structurilor de sprijinire a afacerilor de importan?? regional? ?i local?", din Regiunea Bucuresti Ilfov.