Suspendarea depunerii de proiecte pentru domeniul 4.3, in regiunea Bucuresti-Ilfov - Regio Bucuresti Ilfov

Proiecte

Suspendarea depunerii de proiecte pentru domeniul 4.3, in regiunea Bucuresti-Ilfov

Având în vedere Instructiunea privind suspendarea depunerii de cereri de finantare în cadrul Programului Operational Regional 2007-2013, emisa de Autoritatea de Management POR în data de 30 septembrie 2009, începând cu data de 4 octombrie 2010, ora 12:00, se suspenda procesul de depunere a cererilor de finantare în cadrul domeniului major de interventie 4.3. "Sprijinirea dezvoltarii microîntreprinderilor" în Regiunea de dezvoltare Bucuresti-Ilfov.

Demararea etapei de verificare preliminara a cererilor de finantare depuse în perioada 13 septembrie - 4 octombrie 2010 se suspenda. Reluarea procesului va face obiectul unei analize la nivelul AMPOR asupra disponibilitatii fondurilor alocate regiunii de dezvoltare Bucuresti-Ilfov.

Descarca instructiunea

;