Suspendarea depunerii de proiecte pentru domeniul 4.2, in regiunea Bucuresti-Ilfov - Regio Bucuresti Ilfov

Proiecte

Suspendarea depunerii de proiecte pentru domeniul 4.2, in regiunea Bucuresti-Ilfov

Autoritatea de Management pentru Programul Opera?ional Regional a decis suspendarea, începând cu data de 25 august 2011, ora 12:00, a procesului de depunere a cererilor de finan?are în cadrul domeniului major de interven?ie 4.2, "Reabilitarea siturilor industriale poluate si neutilizate si pregatirea pentru noi activitati", în regiunea de dezvoltare Bucure?ti-Ilfov.