Suspendarea depunerii de proiecte pentru domeniul 1.1, subdomeniul Centre Urbane, in regiunea Bucuresti-Ilfov - Regio Bucuresti Ilfov

Proiecte

Suspendarea depunerii de proiecte pentru domeniul 1.1, subdomeniul Centre Urbane, in regiunea Bucuresti-Ilfov

Având în vedere situa?ia depunerii de cereri de finan?are în cadrul domeniului major de interventie 1.1 - "Planuri integrate de dezvoltare urban?", sub-domeniul "Centre Urbane", Autoritatea de Management pentru Programul Opera?ional Regional a decis suspendarea, începând cu data de 15 decembrie 2011, ora 12:00, a procesului de depunere a cererilor de finan?are în cadrul acestui domeniu major de interven?ie, în regiunea de dezvoltare Bucure?ti-Ilfov.