Situatia proiectelor depuse, la data de 1 martie 2010, in regiunea Bucuresti-Ilfov - Regio Bucuresti Ilfov

Proiecte

Situatia proiectelor depuse, la data de 1 martie 2010, in regiunea Bucuresti-Ilfov

Pana la data de 1.03.2010, la sediul ADRBI au fost depuse un numar de 239 de proiecte pentru finantare nerambursabila prin Programul Operational Regional. Au fost contractate, pana la aceeasi data, un numar de 39 de proiecte si au fost respinse 58 cereri, depuse pe diferite domenii de interventie.

Mentionam faptul ca alte 142 de proiecte se afla in faza de evaluare. Situatie proiecte depuse la 1.03.2010

Regiunii Bucuresti-Ilfov i-au fost alocate prin Programul Operational Regional (REGIO) 393,10 milioane Euro reprezentand 8,86% din totalul fondurilor derulate prin POR. Distributia fondurilor se realizeaza pe axele prioritare REGIO, disponibile finantarii proiectelor elaborate de catre beneficiari precum autoritati publice locale, ONG-uri, IMM-uri, unitati de cult, universitati etc. Fiecare axa prioritara are alocat un anumit buget si cuprinde un numar de domenii de interventie care urmaresc realizarea unor obiective de dezvoltare regionala. Mai multe informatii


Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti-Ilfov (ADRBI) este organism intermediar in cadrul Programului Operational Regional si reprezinta organizatia unde se depun si se evalueaza cererile de finantare prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile structurale alocate prin acest program. Contacteaza biroul de informare din cadrul ADRBI.

;