Relansarea finantarii centrelor urbane din regiunea Bucuresti-Ilfov - Regio Bucuresti Ilfov

Proiecte

Relansarea finantarii centrelor urbane din regiunea Bucuresti-Ilfov

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional anunta relansarea depunerii de proiecte în cadrul domeniului de interven?ie POR 1.1. "Planuri integrate de dezvoltare urban?", exclusiv pentru ora?ele/municipiile - centre urbane din regiunea Bucure?ti-Ilfov.

Alocarea financiara disponibila pentru aceasta a doua cerere deschisa de proiecte este de 80 de milioane euro.

Cererile de finan?are pot fi depuse la sediul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti-Ilfov, începând cu data de 8 martie 2010, ora 9.00. Descarca ghidul solicitantului

;