Ordinul de cheltuieli eligibile pentru DMI 3.4_2014 - Regio Bucuresti Ilfov

Proiecte

Ordinul de cheltuieli eligibile pentru DMI 3.4_2014

In Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 336 din 8 mai 2014 a fost publicat ORDINUL privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru apelul de proiecte pentru fondurile realocate Programului operational regional, conform Deciziei Comisiei C (2013)/9772 finale din 19 decembrie 2013, domeniul major de interventie "Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare", in cadrul axei prioritare "Imbunatatirea infrastructurii sociale" a Programului Operational Regional 2007 – 2013.