Nota pentru modificarea şi completarea prevederilor Ghidului Solicitantului DMI 3.4 - Regio Bucuresti Ilfov

Proiecte

Nota pentru modificarea şi completarea prevederilor Ghidului Solicitantului DMI 3.4

Autoritatea de Management pentru POR a emis o noua nota pentru clarificarea prevederilor Ghidului solicitantului pentru Domeniul major de intervenţie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă Apel de proiecte pentru fondurile realocate POR conform Deciziei Comisiei C (2013)/9772 finale din 19.12.2013