Nota pentru aplicarea Ordinului nr. 1360/1938/2011 privind categoriile de cheltuieli eligibile pentru DMI 1.1 - Regio Bucuresti Ilfov

Proiecte

Nota pentru aplicarea Ordinului nr. 1360/1938/2011 privind categoriile de cheltuieli eligibile pentru DMI 1.1

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional a emis Nota nr. 47800/21.06.2011 pentru aplicarea Ordinului nr. 1360/1938/2011 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile - domeniul major de interven?ie 1.1 "Planuri integrate de dezvoltare urban?" în cadrul axei prioritare "Sprijinirea dezvolt?rii durabile a ora?elor - poli urbani de cre?tere" din cadrul Programului Opera?ional Regional 2007-2013, publicat în MO nr. 327/11.05.2011. Documentul poate fi desc?rcat din meniul al?turat.