Nota catre solicitantii de finantare cu privire la evaluarea subcriteriului privind bugetul proiectului - Regio Bucuresti Ilfov

Proiecte

Nota catre solicitantii de finantare cu privire la evaluarea subcriteriului privind bugetul proiectului

Nota vizeaza informarea corecta si completa a solicitantilor de finantare cu privire la modul de acordare a punctajului pentru subcriteriul privind bugetul proiectului, pentru ca acestia sa poata elabora corect acest capitol din cererea de finantare.