Noi fonduri Regio pentru infrastructura educationala - Regio Bucuresti Ilfov

Proiecte

Noi fonduri Regio pentru infrastructura educationala

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional a publicat Ghidul solicitantului pentru domeniul major de intervenție 3.4.Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă. Acest apel de proiecte va primi finanțare din fondurile realocate POR conform Deciziei Comisiei C (2013)/9772 finale din 19.12.2013. Cererile de proiecte pot fi depuse în intervalul 12 martie - 16 aprilie 2014.

Descarca Ghidul Solicitantului

Ordin pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru apelul de proiecte pentru fondurile realocate Programului operațional regional conform Deciziei Comisiei C (2013)/9772 finale din 19.12.2013, domeniul major de intervenţie "Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare" în cadrul axei prioritare "Îmbunătăţirea infrastructurii sociale" a Programului Operaţional Regional 2007-2013

;