Modificarea Manualului de Verificare si Avizare a Cheltuielilor - Regio Bucuresti Ilfov

Proiecte

Modificarea Manualului de Verificare si Avizare a Cheltuielilor

Autoritatea de Management pentru implementarea REGIO din cadrul Ministrului Dezvoltarii Regionale si Turismului a emis Manualul de Verificare si Autorizare a Cheltuielilor, editia III, revizia 1.

Conform noilor prevederi ale acestui manual, incepand cu data de 01 martie 2012, depunerea Cererilor de Rambursare / Prefinantare la OI POR, se va face dupa cum urmeaza:
 
1.    Cererea de Rambursare va fi intocmita în 3 exemplare, dintre care:
- 2 exemplare vor fi transmise la Organismul Intermediar, însotite de un singur set complet de copii dupa documentele justificative;
- 1 exemplar al Cererii de Rambursare, însotit de documentele justificative în original, va ramâne la sediul proiectului;
 
2.    Cererea de Prefinantare nu va mai avea atasat Dosarul achizitiei aferent procedurii de atribuire a contractului/contractelor care fac obiectul Cererii de Prefinantare.

;