Lista conturi trezorerie pentru beneficiari REGIO - Regio Bucuresti Ilfov

Proiecte

Lista conturi trezorerie pentru beneficiari REGIO

Lista conturilor care trebuie deschise de catre beneficiarii proiectelor finantate prin Programul Operational Regional, la unitatea trezoreriei statului la care sunt arondati, conform prevederilor OUG nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul de convergenta.