Instructiunea nr.121 privind procesul de evaluare, selectie si contractare DMI 4.1 si 5.2 - Regio Bucuresti Ilfov

Proiecte

Instructiunea nr.121 privind procesul de evaluare, selectie si contractare DMI 4.1 si 5.2

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional 2007-2013 din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice a emis, in data de 07.04.2014, Instructiunea nr.121 privind procesul de evaluare, selectie si contractare pentru proiectele depuse in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013, DMI 4.1 si 5.2.

Tinand cont ca ajutoarele de stat pot fi acordate doar pana la data de 30 iunie 2014 si considerand necesara luarea unor masuri de urgentare a procesului de evaluare, selectie si contractare pentru toate proiectele care cad sub incidenta ajutorului de stat regional, depuse in cadrul POR, Autoritatea de Management a luat o serie de deciziii cu privire la termenele si modalitatea de contractare a proiectelor depuse spre finantare pe DMI 4.1 si 5.2, cuprinse in instructiunea mentionata.

;