Instructiunea nr. 81 AM POR - Regio Bucuresti Ilfov

Proiecte

Instructiunea nr. 81 AM POR

Instructiunea vizeaza aprobarea modificarilor la proiectul tehnic si documentatia de executie inainte de lansarea procedurii de atribuire a contractului de lucrari. Prezenta instructiune nu se aplica cererilor de finantare pentru axa de asistenta tehnica respectiv axelor prioritare / domeniilor de interventie la care Proiectul Tehnic nu a fost subiect al evaluarii, selectiei si contractarii.