Informare AMPOR privind standardele de cost - Regio Bucuresti Ilfov

Proiecte

Informare AMPOR privind standardele de cost

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional informeaza cu privire la necesitatea aplicarii in cadrul POR a prevederilor HG nr. 363/14.04.2010 privind standardele de cost pentru obiective de investitii finantate din fonduri publice, publicata in M.O. nr. 311/12.05.2010, precum ?i a HG nr. 717/14.07.2010 pentru modificarea si completarea HG nr. 363/2010 privind standardele de cost pentru obiective de investitii finantate din fonduri publice, publicata in M.O. nr. 537/02.08.2010.