Informare AMPOR privind natura bunurilor ce pot fi incadrate in buget - DMI 3.2 - Regio Bucuresti Ilfov

Proiecte

Informare AMPOR privind natura bunurilor ce pot fi incadrate in buget - DMI 3.2

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional a transmis o informare cu privire la natura bunurilor (mijloace fixe si/sau obiecte de inventar) ce pot fi incadrate in bugetul proiectului la linia bugetara 3.2 - Dotari de specialitate (cheltuieli eligibile si neeligibile ) din cadrul Axei prioritare 3 - "Imbunatatirea infrastructurii sociale", domeniul major de interventie 3.2 - "Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale"