Important ! - Regio Bucuresti Ilfov

Proiecte

Important !

Daca aveti in pregatire un proiect care se va implementa in regiunea Bucuresti-Ilfov si care nu a fost inca depus la sediul ADRBI, va rugam sa aveti amabilitatea sa ne oferiti urmatoarele informatii:

- Obiectul proiectului
- Domeniul de interventie POR de unde intentionati sa solicitati finantare
- Valoarea totala estimata a proiectului
- Valoarea finantarii nerambursabile pe care o solicitati
- Perioada aproximativa in care intentionati sa depuneti proiectul la sediul ADRBI (luna , anul)
- Tipul solicitantului pe care il reprezentati:
- Administratie Publica Locala- APL
- Administratie Publica Centrala- APC
- Asociatie dedezvoltare Intercomunitara: ADI
- IMM
- ONG
- Universitate
- Unitate de cult
- Parteneriat (va rugam specificati)
- Datele dumneavoastra de contact (nume, telefon, institutia pe care o reprezentati, adresa de e-mail)

Aceste date ne sunt necesare pentru realizarea unui inventar al intentiilor de dezvoltare de proiecte in regiunea Bucuresti-Ilfov, in vederea fundamentarii pentru viitor a alocarilor financiare oferite de POR pentru regiunea noastra si a unei mai bune planificari a activitatilor pe care ADRBI le desfasoara pentru gestionarea programului si sprijinirea dumneavoastra.

Datele vor fi transmise la adresa de e-mail: helpdesk@adrbi.ro.

Va multumim anticipat pentru sprijinul acordat prin oferirea informatiilor mentionate.

Cu deosebita consideratie,

Dan NICULA
Director general ADRBI

;