Corrigendum 3 la Ghidul solicitantului DMI 4.3 - Regio Bucuresti Ilfov

Proiecte

Corrigendum 3 la Ghidul solicitantului DMI 4.3

Autoritatea de management pentru Programul Operational Regional a emis Corrigendum-ul nr. 3 la Ghidul solicitantului pentru cel de-al doilea apel de proiecte finantate din domeniul major de interventie 4.3, "Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor".

Documentul se refera la modificarea definitiei "mediului urban" cuprinse in glosarul de termeni, eliminarea contributiei minime a solicitantului de 30% la valoarea eligibila a proiectului, modificarea criteriului de eligibilitate referitor la profitul din exploatare obtinut in anul fiscal precedent datei de depunere a cererii de finantare, corectarea unor prevederi din Sectiunea III "Conditii precontractuale" a ghidului solicitantului, referitoare la verificarea situatiilor financiare ale solicitantului si actualizarea formularului standard pentru bugetul proiectului, prin modificarea procentului taxei pe valoarea adaugata.

;