Actualizare lista conturi trezorerie pentru beneficiari REGIO - Regio Bucuresti Ilfov

Proiecte

Actualizare lista conturi trezorerie pentru beneficiari REGIO

Lista conturilor aferente derularii instrumentelor structurale si a contributiei publice nationale totale pentru beneficiarii contractelor de finantare din cadrul POR a fost completata conform actelor normative privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, respectiv OUG 64/2009 si OMFP 2548/2009 si a modificarilor aduse acestora.