Parteneriate pentru investitii inteligente în Bucuresti-Ilfov - Regio Bucuresti Ilfov

Proiecte

Parteneriate pentru investitii inteligente în Bucuresti-Ilfov

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov, cu sprijinul Biroului de Reprezentare al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România (UNCJR), a organizat, în data de 9 octombrie 2014, la Bruxelles, evenimentul cu titlul "Partnership for smart investments in Bucharest-Ilfov REGIOn". Evenimentul a fost organizat sub egida celei de a XII-a ediţii a „Săptămânii Europene a Regiunilor şi Oraşelor – OPEN DAYS 2014”, forum ce a reunit şi anul acesta în jur de 6000 de participanţi din Europa şi de pe alte continente.

Evenimentul a avut ca temă centrală parteneriatele între autorităţile publice locale, mediul privat, mediul academic şi non-guvernamental în vederea creşterii cantitative şi calitative a investiţiilor în regiunea Bucureşti-Ilfov. Prezentările au evidenţiat importanţa şi utilitatea programului REGIO pentru rezolvarea unor probleme din infrastructura de transport, sănătate, educaţie şi protecţie socială, creşterea siguranţei cetăţeanului în locurile publice, programul constituind doar unul dintre instrumentele de acest tip dedicate îmbunătăţirii vieţii cetăţenilor.

Dna Liliana Mangeac, coordonatoare a Biroului de Reprezentare a Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România (UNCJR), gazdă a spaţiului de desfăşurare a evenimentului, şi-a exprimat disponibilitatea şi aprecierea pentru organizarea de către ADR Bucureşti-Ilfov a unui eveniment specializat pe această temă la Bruxelles.

Dl. Anton Schrag, director adjunct al Unităţii pentru România din cadrul DG REGIO, Comisia Europeană, a punctat importanţa perspectivei financiare 2007-2013, şi rolul activ pe care trebuie să îl joace în următorii doi ani potenţialii beneficiari pentru accesarea fondurilor alocate regiunilor sau prin celelalte instrumente financiare.

Dna Iris Urban, Unitatea E1, Comitetul Regiunilor a subliniat importanţa prezenţei regiunii de capitală a României la evenimente de tipul celor organizate în cadrul OPEN DAYS, ce au ca scop tocmai înţelegerea mai bună a funcţionării altor regiuni şi oraşe şi punerea în contact a reprezentanţilor acestora în vederea derulării unei colaborări viitoare, a schimbului de bune practici şi facilitare a investiţiilor reciproce. De asemenea, a prezentat Carta Guvernantei Multinivel in Europa si a invitat reprezentantii autoritatilor publice sa le transmita un feedback. 

Dl. Gheorghe Pistol, primarul oraşului Buftea din judeţul Ilfov, a deschis secţiunea dedicată exemplelor concrete de proiecte derulate prin POR-REGIO, captivând audienţa prin prezentarea video a situaţiei de dinainte şi de după implementarea proiectelor finanţate. În acest oraş, au fost derulate patru proiecte, ce au vizat amenajarea peisagistică a două parcuri, extinderea sistemui de supraveghere video pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în oraş, respectiv consolidarea, reabilitarea, extinderea, modernizarea şi dotarea Grupului Şcolar "Dumitru Dumitrescu" din oraş. Acesta din urmă are un impact economico-social strategic, reuşind să menţină tinerii localnici în oraş pentru a urma studiile liceale, în detrimentul migrării spre liceele din Municipiul Bucureşti.

Dna Angela Toderiţă, manager de proiect în cadrul Primăriei Sectorului 2 din Bucureşti, a amintit de cele 11 proiecte derulate de către primărie prin Programul Operaţional Regional. Cele mai multe dintre acestea, şapte, au fost realizate prin axa 1 a POR - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere, Domeniul major de intervenţie 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Centre urbane, însumând investiţii de peste 12 milioane de euro. Celelalte proiecte au vizat îmbunătăţirea infrastructurii sociale şi pentru formare profesională, respectiv modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de turism, totalizând investiţii de aproape 28 de milioane de euro.

Dl. Andi Dan Dulămea, manager de proiect în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Sectorului 6, Municipiul Bucureşti, a prezentat derularea unui proiect ce a vizat un centru multifuncţional, răspunzând întrebărilor a oferit detalii legate de greutăţile şi satisfacţiile închierii unui astfel de proiect.

Dna Cătălina Bobârnac, administrator al SC Medusa Hotel Internaţional SRL, a reprezentat dovada că mediul privat se poate bucura de sprijinul unei cofinanţări prin fondurile europene, captand audienta cu un material video prin care a prezentat rezultatatele investiţiei în activităţi de relaxare şi sportive, ce constituie totodată un aport în domeniul dezvolătării turismului.

Dna Claudia Ionescu, care a jucat şi rolul de moderator al evenimentului, a deschis secţiunea dedicată prezentării Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov, axându-se pe activităţile derulate de către ADRBI, şi implicit pe utilitatea Programului Operaţional Regional, şi pe necesitatea continuării acestei direcţii de finanţare a reducerii decalajelor economico-sociale care, chiar dacă pe ansamblul regiunii nu mai constituie o problemă generală, raportată la media UE, prezintă riscul creşterii unei discrepanţe în interiorul Regiunii, între Municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov care îl încojoară.

Dna Simona Curpăn a evidentiat necesitatii unei comunicari extise prin intermediul retelelor, necesară asigurarii unei bune vizibilităţi a Programului Operaţional Regional, a transparenţei şi sporirii încrederii cetăţenilor în utilizarea fondurilor publice.

Dl. Liviu Râncioagă a încheiat seria prezentărilor, concentrându-se pe rolul parteneriatelor interne, dar mai ales internaţionale, pe care trebuie să se concentreze o regiune de capitală, lucru indispensabil pentru o recunoaştere internaţională, o îmbunătăţire a imaginii şi creştere a potenţialilor investitori în mediul de afaceri derulat în România, şi implicit în regiunea Bucureşti-Ilfov.

Din cadrul discutiilor s-au mai evidentiat urmatoarele idei: necesitatea de a simplifica procedurile de achizitie a fondurilor europene, modificarea legislatiei privind achizitiile publice, importanta aplicarii parteneriatului public-privat in dezvoltarea regionala si cresterea capacitatii administrative a autoritatilor publice locale.

 

 

Partener media:

MoneyChannel Go.png

Galerie foto