Promovarea Regio la nivelul regiunii Bucuresti–Ilfov - Regio Bucuresti Ilfov

Proiecte

Bucuresti,

Promovarea Regio la nivelul regiunii Bucuresti–Ilfov

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti–Ilfov, Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional, anunţă semnarea contractului de asistenţă tehnică cod SMIS 38610/16.12.2011 cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT), cu finantare din axa prioritara VI a Regio, domeniul major de interventie 6.2, "Sprijinirea activitatilor de informare si publicitate pentru implementarea Regio".

Obiectivul general al proiectului cu titlul "PRO REGIO Bucureşti-Ilfov (PROmovarea REGIO în Bucureşti-Ilfov) 2011-2012" constă în creşterea nivelului de informare, transparenţă si conştientizare a asistenţei oferite de către Comisia Europeană pentru regiunea Bucureşti Ilfov, prin realizarea activităţilor de informare şi publicitate ce decurg din atribuţiile delegate către ADR BI prin Acordul cadru de implementare pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, în conformitate cu Planul Regional de Comunicare REGIO.

Prin proiectul menţionat s-au organizat şi se vor organiza evenimente de informare şi promovare, se vor publica broşuri şi materiale informative, se vor realiza diverse materiale promoţionale şi se va continua comunicarea cu beneficiarii pe suport electronic (pagina de internet, newsletter). De asemenea, se vor realiza caravane de informare (pentru dezvoltarea unui dialog personalizat cu grupurile ţintă ale programului), se vor dezvolta activităţile biroului de informare Regio şi se vor derula întâlniri în cadrul reţelei regionale de informare Regio.

Bugetul total al proiectului este de 895.909,92 lei, din care 541.881 lei reprezintă finanţare nerambursabilă din FEDR, iar 180.627 lei finanţare de la bugetul de stat.

Persoana de contact: Claudia Ionescu, purtător de cuvânt, seful Departamentului Promovare Regională şi Investiţii Tel: +40746 099 952, email: claudia.ionescu@adrbi.ro, www.regioadrbi.ro