Finalizarea proiectului 'Promovarea REGIO – Programul Operational Regional 2007-2013 in regiunea Bucuresti–Ilfov 2013-2015' - Regio Bucuresti Ilfov

Proiecte

Bucuresti,

Finalizarea proiectului 'Promovarea REGIO – Programul Operational Regional 2007-2013 in regiunea Bucuresti–Ilfov 2013-2015'

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti – Ilfov (ADR BI), în calitate de Organism Intermediar pentru Regio - Programul Operaţional Regional 2007 – 2013 ȋn Regiunea București – Ilfov, anunṭă finalizarea proiectului cod SMIS 48221 cu finanţare din axa prioritară VI a Regio, domeniul major de intervenţie 6.2, "Sprijinirea activităţilor de informare şi publicitate pentru implementarea Regio".

Proiectul  cod SMIS 48221"PRO REGIO Bucureşti-Ilfov 2013-2015"s-a derulat  în Regiunea Bucureşti-Ilfov, cu o valoare totală eligibilă de1.198.439, 51 lei, din care 898.829,63 lei finanṭare eligibilă nerambursabilă din Fondul European pentru Dezvoltare Regională și  299.609,88 lei valoare eligibilă nerambursabilă din Bugetul Naṭional.

Obiectivul principal al proiectuluia fost  creşterea nivelului de informare, transparenţă, conştientizare şi crearea unei imagini coerente a asistenţei oferite de către Comisia Europeană si Guvernul Romaniei pentru dezvoltarea Regiunii Bucureşti-Ilfov prin intermediul REGIO.

Activităţile proiectului: dezvoltarea activităţii biroului de informare, a www.regioadrbi.ro , organizarea de evenimente tematice pentru aprofundarea informaţiilor Regio, activităţi de promovare etc.

Persoană de contact: Claudia Ionescu, purtător de cuvânt Şef Departament Promovare Regională şi Investiţii – ADR BI Tel: +40746 099 952,Email: claudia.ionescu@adrbi.ro; www.regioadrbi.ro Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.