Comunicate de presa - Regio Bucuresti Ilfov

Proiecte

Comunicate de presa

Asisten?? tehnic? pentru implementarea Regio la nivelul regiunii Bucure?ti–Ilfov 2011-2012

Agen?ia pentru Dezvoltare Regional? Bucure?ti-Ilfov, Organism Intermediar pentru Programul Opera?ional Regional, a semnat cu Ministerul Dezvolt?rii Regionale ?i Turismului (MDRT) contractul de asisten?? tehnic? cod SMIS 37047/13.07.2011 pe axa prioritar? VI a Regio - Programul Opera?ional Regional, domeniul major de interven?ie 6.1, "Sprijinirea implement?rii, managementului ?i evalu?rii Regio", "Sprijin pentru implementarea POR-OI/ADR".

Seminar de promovare a rezultatelor implementarii REGIO

Agen?ia pentru Dezvoltare Regional? Bucure?ti-Ilfov (ADRBI) a organizat, în colaborare cu Centrul InfoEuropa al Departamentului pentru Afaceri Europene, un seminarul de promovare a rezultatelor implement?rii Programului Opera?ional Regional - REGIO în regiunea Bucure?ti-Ilfov.

Contractarea proiectului 'PRO REGIO Bucuresti Ilfov 2010'

Agen?ia pentru Dezvoltare Regional? Bucure?ti-Ilfov (ADR BI), in calitate de organism intermediar (OI) pentru Regio-Programul Opera?ional Regional a semnat cu Ministerul Dezvolt?rii Regionale ?i Turismului (MDRT) contractul de asisten?? tehnic? cod SMIS 16072/22.06.2010 cu finantare din axa prioritara VI a Regio, domeniul major de interven?ie 6.2, "Sprijinirea activitatilor de informare si publicitate pentru implementarea Regio".

Finalizarea proiectului 'PRO REGIO Bucure?ti-Ilfov 2010'

Agen?ia pentru Dezvoltare Regional? Bucure?ti - Ilfov (ADR BI), în calitate de Organism Intermediar (OI) pentru Regio - Programul Opera?ional Regional 2007-2013 în Regiunea Bucure?ti-Ilfov, anun?? finalizarea proiectului "PRO REGIO Bucure?ti-Ilfov 2010", cod SMIS 16072.

Finalizarea proiectului 'Sprijin pentru implementarea POR 2007-2013 în Regiunea Bucure?ti-Ilfov'

Agen?ia pentru Dezvoltare Regional? Bucure?ti - Ilfov (ADR BI), în calitate de Organism Intermediar (OI) pentru Regio - Programul Opera?ional Regional 2007-2013 în Regiunea Bucure?ti-Ilfov, anun?? finalizarea proiectului ?Sprijin pentru implementarea POR 2007 -2013 în Regiunea Bucure?ti-Ilfov?, Cod SMIS 13373.

O noua alocare financiara prin REGIO pentru Bucuresti-Ilfov

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti-Ilfov (ADRBI) anunta deschiderea unui nou apel cu depunere continua in vederea accesarii alocarii financiare de 80 mil Euro pentru investitii in regiunea Bucuresti-Ilfov prin axa 1 a REGIO - Programul Operational Regional in reabilitarea infrastructurii urbane si imbunatatirea serviciilor urbane, reabilitarea infrastructurii sociale si dezvoltarea durabila a mediului de afaceri.

Situatia depunerilor prin REGIO pentru Bucuresti-Ilfov, Axa 1

Raportul comisiei de evaluare inaintat de Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti-Ilfov (ADRBI) a fost aprobat de Autoritatea de Management a POR (AM POR) din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului. Astfel, s-au calificat in etapa urmatoare 5 Planuri Integrate de Dezvoltare Urbana (PIDU) si 17 proiecte.

Cre?terea capacit??ii institu?ionale a ADR Bucure?ti - Ilfov prin achizi?ionarea unui sediu

Agen?ia pentru Dezvoltare Regional? Bucure?ti-Ilfov a achizi?ionat un sediu care s? r?spund? nevoilor personalului propriu, cu sprijin financiar de la Uniunea European?. În data de 28 noiembrie 2008, Agen?ia pentru Dezvoltare Regional? Bucure?ti-Ilfov, în calitate de beneficiar, a semnat contractul de finan?are pentru proiectul ?Cresterea capacitatii institutionale a ADR Bucuresti Ilfov prin achizitionarea unui sediu?, investi?ie finan?at? de Uniunea European? cu fonduri nerambursabile, prin programul PHARE 2006 Coeziune Economic? ?i Social? "Sprijinirea ADR-urilor pentru reabilitarea /construc?ia /achizi?ia de sedii" linia de buget RO-PHARE-2006/018-147.04.01.05.02. Finan?area nerambursabil? a proiectului a fost de 675.000 de euro.

Asisten?? tehnic? pentru implementarea Regio la nivelul regiunii Bucure?ti-Ilfov

Agen?ia pentru Dezvoltare Regional? Bucure?ti-Ilfov (ADRBI) a semnat cu Ministerul Dezvolt?rii Regionale ?i Turismului (MDRT) contractul de asisten?? tehnic? cod SMIS 13373/23.02.20101 pe axa prioritar? VI a Regio - Programul Opera?ional Regional, domeniul major de interven?ie 6.1, ?Sprijinirea implement?rii, managementului ?i evalu?rii Regio,?Sprijin pentru implementarea POR-OI/ADR?.

Finalizarea proiectului “PRO REGIO Bucuresti – Ilfov”

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti - Ilfov (ADRBI), in calitate de Organism Intermediar (OI) pentru Regio - Programul Operational Regional 2007-2013 in Regiunea Bucuresti-Ilfov, anunta finalizarea contractului "Pro Regio Bucuresti-Ilfov" (cod SMIS 1672), incheiat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, Autoritate de Management pentru Regio.

A fost finalizat primul contract cu finantare REGIO pentru ADRBI

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti Ilfov (ADRBI), in calitate de Organism Intermediar (OI) pentru Regio - Programul Operational Regional 2007-2013 in Regiunea Bucuresti Ilfov, anunta finalizarea proiectului "Implementarea Programului Operational Regional 2007-2013 in Regiunea Bucuresti Ilfov", Cod SMIS 1983.

Masuri de stimulare a accesului la finantare Regio in Bucuresti-Ilfov

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti-Ilfov (ADRBI) a organizat in data de 28 iulie 2009 doua evenimente menite sa dinamizeze accesul la finantarea nerambursabila prin Regio-Programul Operational Regional.

Comunicat de presa 07.07.2009

Ca urmare a articolului cu titlul "Concediu de odihna la fonduri europene", publicat in datele de 6.07.09 si 7.07.09 de mai multe agentii de presa si cotidiene, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti Ilfov (ADRBI) precizeaza:

Cea mai mare alocare financiara (120,79 mil Euro) prin REGIO pentru regiunea Bucuresti Ilfov prin DMI 1.1. Planuri de dezvoltare urbana – centre urbane

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti-Ilfov, in calitate de Organism Intermediar pentru REGIO (Programul Operational Regional 2007-2013), a organizat la Centrul LITEXCO, str. Stirbei Voda, nr 104-106 seminarul de informare pentru domeniul major de interventie (DMI) 1.1. Planuri integrate de dezvoltare urbana, cu o alocare financiara pentru regiunea Bucuresti-Ilfov de 120,79 mil Euro.

Asistenta tehnica pentru promovarea Programului Operational Regional REGIO in regiunea Bucuresti - Ilfov

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti-Ilfov (ADR BI), in calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operational Regional (POR) 2007-2013, a semnat cu Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, in calitate de Autoritate de Management pentru POR 2007-2013 un contract de asistenta tehnica pe axa prioritara 6 a Programului, "Sprijinirea implementarii, managementului si evaluarii Programului Operational Regional", domeniul major de interventie 6.2, "Sprijinirea activitatilor de informare si publicitate pentru implementarea REGIO 2007-2013".