Se amana data de depunere a cererilor de finantare pentru DMI 1.2 - Regio Bucuresti Ilfov

Proiecte

Se amana data de depunere a cererilor de finantare pentru DMI 1.2

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului anunţă potenţialii solicitanţi de finanţare pe domeniul major de intervenţie 1.2 "Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe", din cadrul axei prioritare 1 "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere " a Programului Operaţional Regional 2007-2013, că data de la care se pot depune cereri de finanţare la Agenţiile pentru Dezvoltare Regională este 03.12.2012.

Amânarea datei de depunere cereri de finanţare pentru domeniul major de intervenţie 1.2 a fost determinată de faptul că o parte din documentele conexe, necesare solicitanţilor în vederea depunerii cererilor de finanţare, nu au fost publicate până la data de 14.11.2012 în Monitorul Oficial.

;