Nota 2 AMPOR pentru solicitantii de proiecte pe DMI 1.2 - Regio Bucuresti Ilfov

Proiecte

Nota 2 AMPOR pentru solicitantii de proiecte pe DMI 1.2

AM POR a publicat Nota nr. 2 catre solicitanti privind clarificarea modului de exprimare a acordului proprietarilor în vederea depunerii de cereri de finanţare pentru domeniul major de intervenţie 1.2 „Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe”, din cadrul axei prioritare 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere ” a Programului Operaţional Regional 2007-2013.