Necesitatea respectarii legislatiei nationale in domeniul achizitiilor publice - Regio Bucuresti Ilfov

Proiecte

Necesitatea respectarii legislatiei nationale in domeniul achizitiilor publice

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional 2007-2013, in baza scrisorii CE nr. 4599/ 04.06.2009 si a adresei ACIS nr. 457582/ 16.06.2009, informeaza ca, in cazul proiectelor care sunt finantate din instrumente structurale si beneficiaza si de imprumuturi de la institutii financiare internationale, se aplica doar legislatia nationala privind achizitile publice, care transpune directivele comunitare in acest domeniu.

Avand in vedere aceeasta decizie, va recomandam sa respectati legislatia nationala in domeniul achizitiilor publice in cazul in care beneficiati si de finantare prin Programul Operational Regional 2007-2013 si de imprumuturi din partea institutiilor financiare internationale.

;