Lansarea apelului de proiecte pentru cresterea eficientei energetice la blocurile de locuinte - Regio Bucuresti Ilfov

Proiecte

Lansarea apelului de proiecte pentru cresterea eficientei energetice la blocurile de locuinte

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional a publicat versiunea finală a Ghidului Solicitantului pentru domeniul major de interventie 1.2. – Sprijinirea investitiilor in eficienta energetica a blocurilor de locuinte.

Beneficiarii eligibili ai schemei de finantare sunt unităţile administrativ-teritoriale (autorităţi ale administraţiei publice locale) - municipii reşedinţe de judeţ în calitate de reprezentanţi ai asociaţiilor de proprietari, precum şi cele 6 sectoare ale Municipiului Bucureşti.

Alocarea financiară (FEDR + Buget de stat, reprezentând 60% din valoarea eligibilă) pentru domeniul major de intervenţie 1.2 "Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinte"pentru perioada 2007-2013 este de 182,40 milioane euro, fiind repartizată pe cele 8 regiuni de dezvoltare în mod egal.

Alocarea financiară ce revine regiunii Bucureşti-Ilfov este de 22,80 milioane euro (FEDR + Buget de stat, reprezentând 60% din valoarea eligibilă).

Sunt eligibile următoarele categorii  de lucrari de reabilitare termica a blocului:

  • Lucrări de reabilitare termică a anvelopei;
  • Lucrări de reabilitare a sistemului de încălzire

Sunt vizate în special blocurile de locuinţe construite după proiecte elaborate în perioada 1950-1990 în care locuiesc categorii sociale vulnerabile şi familii cu venituri reduse (peste 50% dintre familiile - proprietari din clădire au un venit net lunar pe membru de familie de maxim 500 Euro).

Depunerea cererilor de finanţare se poate face începând cu data de 15 noiembrie 2012, la sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti-Ilfov.

Descarcati Ghidul Solicitantului (fisier Word)

Descarcati Ghidul Solicitantului + Anexe (fisier zip)

;