Instructiunea nr. 90/10.08.2012 - Regio Bucuresti Ilfov

Proiecte

Instructiunea nr. 90/10.08.2012

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional 2007-2013 a emis Instructiunea nr. 90/10.08.2012 privind modificarea/completarea Anexelor Manualului de proceduri PO XVI, Procedura de Monitorizare a proiectelor finantate din Programul Operational Regional, Editia 2, Revizia 1.

- introducerea unor prevederi referitoare la garantiile de buna executie aferente subproiectelor de lucrari/furnizare/servicii dupa caz;

- introducerea obligativitatii raportarii situatiilor in care cladirile reabilitate/modernizate, echipamentele/bunurile achizitionate in cadrul proiectului cu finantare POR fac obiectul unei ipoteci bancare sau a unui gaj, dupa caz.

- modificarea Anexelor nr. 2, 8, 12, 13, 17

Descarca instructiunea AMPOR nr. 90/10.08.2012

;