Instructiunea nr. 88/27.07.2012 - Regio Bucuresti Ilfov

Proiecte

Instructiunea nr. 88/27.07.2012

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional 2007-2013 a emis Instructiunea nr. 88/27.07.2012 privind constituirea unitatii de verificare a achizitiilor publice si a conflictului de interese, cu aplicabilitate de la 01 August 2012.

In conformitate cu aceasta instructiune la nivelul Organismului Intermediar ADRBI se infiinteaza Unitatea de Verificare a Achizitiilor Publice si a Conflictului de Interese. Atributiile unitatii de verificare a achizitiilor constau in verificarea achizitiilor publice independent de procesarea cererilor de rambursare, precum si reverificarea achizitiilor publice dispusa de Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatea de Audit, Auditul Comisiei Europene, Autoritatea de Management.

Descarca instructiunea AMPOR nr. 88/27.07.2012

Anexa 4 - LV Cereri de Rambursare IP - OI

Lista de verificare conformitate CR MicroOng

;