Instructiunea AM POR nr. 92/31.08.2012 privind revizuirea proiectelor tehnice de executie si rezilierea contractelor de lucrari - Regio Bucuresti Ilfov

Proiecte

Instructiunea AM POR nr. 92/31.08.2012 privind revizuirea proiectelor tehnice de executie si rezilierea contractelor de lucrari

In vederea fluidizarii procesului de revizuire a proiectelor tehnice de executie, Autoritatea de Management a emis Instructiunea nr. 92/ 31.08.2012 privind unele masuri pentru revizuirea proiectelor tehnice de executie de catre beneficiari, precum si pentru rezilierea contractelor de executie lucrari din cadrul contractelor de finantare incheiate prin Programul Operational Regional.

Prin emiterea acestei instrucţiuni AMPOR urmăreşte să reglementeze următoarele aspecte referitoare la procesul de revizuire a proiectelor tehnice de execuţie:

    - Revizuirea proiectului tehnic de execuţie înainte de lansarea procedurii de achiziţie publică;
    - Revizuirea proiectului tehnic de execuţie ulterior rezilierii contractului de lucrări;
    - Revizuirea proiectului tehnic de execuţie fără rezilierea contractului de lucrări şi încheierea unui act adiţional la contractul de lucrări / contract de lucrări suplimentare.

Descarca instructiunea AMPOR nr. 92/31.08.2012

;