Corrigendum DMI 1.2 - Reabilitarea termica a blocurilor - Regio Bucuresti Ilfov

Proiecte

Corrigendum DMI 1.2 - Reabilitarea termica a blocurilor

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional a publicat corrigendumul la ghidul pentru domeniul major de intervenţie 1.2 - Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinte", Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere.

;