Consultare publica ghiduri specifice 3.1 si 5.1 - Regio Bucuresti Ilfov

Proiecte

Consultare publica ghiduri specifice 3.1 si 5.1

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a lansat spre consultare publica doua noi ghiduri pentru POR 2014-2020, prioritatile de investitii 3.1 "Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice si in sectorul locuintelor, Operatiunea A. Cladiri rezidentiale" si 5.1. "Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural"


Eventualele observatii sau comentarii la aceste ghiduri se pot transmite la adresa de email info@mdrap.ro , pana la data de 24 septembrie 2015, ora 16.00.

Versiunea finala pentru aceste ghiduri va fi publicata la finalizarea procesului de consultare publica.


In utilizarea Ghidurilor specifice, prevederile lor se vor completa, acolo unde este cazul, cu prevederile Ghidului general al POR 2014-2020, intitulat "Ghidul solicitantului - Condiţii generale de accesare a fondurilor in cadrul POR 2014 - 2020″.

;