Consultare publica ghiduri specifice 2.1 si 6.1 - Regio Bucuresti Ilfov

Proiecte

Consultare publica ghiduri specifice 2.1 si 6.1

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional (POR) a lansat, in data de 31 iulie 2015, doua Ghiduri ale solicitantului in consultare publica pentru POR 2014-2020: "Axa Prioritara 2 ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiție 2.1 ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri” – Apelul de proiecte 2.1.A. – Microîntreprinderi si Axa Prioritara 6 Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiție 6.1 Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale".

 

Acestea sunt disponibile la adresa http://inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghiduri-specifice-2014-2020.html.

Eventualele observații sau comentarii asupra Ghidurilor se pot transmite la adresa de email info@mdrap.ro, până la data de 30 august a.c., ora 16.00.

Ghidul specific este destinat potenţialilor solicitanți pentru acest apel de proiecte, versiunea finală urmând să fie publicată la finalizarea procesului de consultare publică.

În utilizarea Ghidului specific, prevederile sale se vor completa, acolo unde este cazul, cu prevederile Ghidului general al POR 2014-2020, intitulat "Ghidul solicitantului - Condiţii generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014 - 2020".

;