Noutati - Regio Bucuresti Ilfov

Proiecte

Noutati

Noutati legislative privind modificarea schemei de ajutor de stat pentru dezvoltarea regionala prin sprijinirea investitiilor in turism

Ministerul dezvoltarii regionale si turismului a emis Ordinul nr. 1.587 din 1 iunie 2010 privind modificarea Schemei de ajutor de stat pentru dezvoltarea regionala prin sprijinirea investitiilor in turism din cadrul Programului operational regional 2007-2013.

Suspendarea depunerilor de proiecte pe domeniul major de interventie 4.1

Având în vedere INSTRUC?IUNEA privind suspendarea depunerii de cereri de finan?are în cadrul Programului Opera?ional Regional 2007-2013 emis? de Autoritatea de Management POR în data de 15 septembrie 2008, modificat? ?i completat? prin Instruc?iunea nr. 35 a AMPOR din 30.09.2009, începând cu data de 05 iulie 2010, ora 12:00, se suspend? procesul de depunere a cererilor de finan?are în cadrul domeniului major de interven?ie 4.1 - "Dezvoltarea durabil? a structurilor de sprijinire a afacerilor de importan?? regional? ?i local?", din Regiunea Bucuresti Ilfov.

Sesiune de informare adresata reprezentantilor mass media din regiunea Bucuresti-Ilfov

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului a organizat joi, 27 mai 2010, o sesiune de informare adresata reprezentantilor mass media din regiunea de dezvoltare Bucuresti-Ilfov, in cadrul careia a fost prezentata evolutia alocarii fondurilor europene prin Programul Operational Regional în ultimul an, la nivel national si regional.

CMPOR a discutat posibilitatea realocarii unor sume pe anumite domenii de interventie POR

Comitetul de Monitorizare a Programului Operational Regional, reunit la Piatra Neamt in zilele de 19 si 20 mai 2010, a analizat stadiul implementarii programului si a luat unele decizii privind realocarile de sume intre domeniile majore de interventie (DMI) si privind facilitarea accesului microintreprinderilor la fondurile nerambursabile oferite prin DMI 4.3.

Clarificari referitoare la accesarea de fonduri nerambursabile DMI 4.3

Autoritatea de Management pentru POR a emis o serie de clarificari referitoare la accesarea de fonduri nerambursabile în cadrul Programului Operational Regional 2007-2013, Domeniul de interventie 4.3. "Sprijinirea dezvoltarii microîntreprinderilor".

Instructiunea nr. 43 privind actualizarea Listei indicatorilor care se vor monitoriza in cadrul Sistemului de implementare POR

Autoritatea de Management pentru POR a emis Instructiunea nr. 43, ce vizeaza actualizarea Listei indicatorilor care se vor monitoriza in cadrul Sistemului de implementare POR.

Relansarea finantarii centrelor urbane din regiunea Bucuresti-Ilfov

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional anunta relansarea depunerii de proiecte în cadrul domeniului de interven?ie POR 1.1. "Planuri integrate de dezvoltare urban?", exclusiv pentru ora?ele/municipiile - centre urbane din regiunea Bucure?ti-Ilfov.

Clarificare AM POR privind scrisoarea de garantie de plata a prefinantarii

In urma recomandarilor Autoritatii de Audit, Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional impune implementarea modelului de scrisoare anexat pentru beneficiarii care solicita prefinantare in baza unei scrisori de garantie, conform contractului de finantare.

Situatia proiectelor depuse, la data de 1 martie 2010, in regiunea Bucuresti-Ilfov

Pana la data de 1.03.2010, la sediul ADRBI au fost depuse un numar de 239 de proiecte pentru finantare nerambursabila prin Programul Operational Regional. Au fost contractate, pana la aceeasi data, un numar de 39 de proiecte si au fost respinse 58 cereri, depuse pe diferite domenii de interventie.

Corrigendum nr. 2 la Ghidul Solicitantului pentru DMI 4.3

In data de 22.02.2010, Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional a emis Corrigendumul nr. 2 la Ghidul solicitantului pentru domeniul major de interventie 4.3 "Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor". Impreuna cu textul Corrigendumului s-a publicat si ghidul solicitantului consolidat, care include modificarile efectuate.

Clarificare mijloace fixe - 26.01.2010

AMPOR a transmis o serie de clarificari referitoare la accesarea de fonduri nerambursabile în cadrul domeniului de interventie 4.3 din REGIO.

Nota catre beneficiarii Regio privind instructiuni si termeni de referinta pentru achizitionarea servicilor de audit

AMPOR a publicat nota catre beneficiarii de finantare din cadrul Regio 2007-2013 privind instructiuni si termeni de referinta pentru achizitionarea servicilor de audit.

Suspendare activitate helpdesk 24.12.2009 - 03.01.2010

In perioada 24 decembrie 2009 - 3 ianuarie 2010, Biroul de Informare Regio al ADRBI isi suspenda activitatea.Daca aveti solicitari de informatii, va rugam sa le transmiteti prin intermediul formularului online de pe site.

Sarbatori fericite !

ADR Bucuresti-Ilfov va multumeste pentru colaborare si pentru suportul oferit in implementarea Programului REGIO.

Din 22 ianuarie 2010, se suspenda depunerea de proiecte pentru domeniul 3.4 in Bucuresti-Ilfov

Avand in vedere instructiunea emisa de Autoritatea de Management POR, incepand cu data de 22 ianuarie 2010, ora 12:00, se suspenda procesul de depunere a cererilor de finantare in cadrul domeniului major de interventie 3.4 - "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua", in regiunea Bucuresti-Ilfov.