Noutati - Regio Bucuresti Ilfov

Proiecte

Noutati

Informare privind rata de schimb RON/EUR utilizata in procesul de contractare pentru DMI 4.3

Pentru a evita intarzierile in procesul de avizare a contractelor de finantare, cauzate de necesitatea revizuirii bugetelor ca urmare a variatiei cursului Inforeuro, Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional 2007-2013 din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului a decis utilizarea unei rate de schimb fixa de 4,29 RON/EUR in procesul de verificare si avizare a contractelor de finantare, respectiv de verificare a incadrarii cuantumului finantarii nerambursabile solicitate in limita de minimis.

Vizita de presa la proiecte REGIO din Bucuresti-Ilfov

Mar?i, 26 octombrie 2010, jurnali?tii din regiunea de dezvoltare Bucure?ti - Ilfov au participat, împreun? cu reprezentan?i ai Autorit??ii de Management a Programului Opera?ional Regional - Regio ?i ai Agen?iei de Dezvoltare Regional? Bucure?ti Ilfov, la vizitarea a trei proiecte finan?ate prin Regio, în valoare total? de 12.760.746,45 lei ?i implementate în Afuma?i ?i Cozieni.

Instructiunea nr. 59 AM POR privind rambursarea cheltuielilor in cadrul proiectelor finantate din Regio

In data de 18 octombrie 2010, Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional a emis Instructiunea nr. 59 privind rambursarea cheltuielilor in cadrul proiectelor finantate din Regio.

Informare AMPOR privind standardele de cost

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional informeaza cu privire la necesitatea aplicarii in cadrul POR a prevederilor HG nr. 363/14.04.2010 privind standardele de cost pentru obiective de investitii finantate din fonduri publice, publicata in M.O. nr. 311/12.05.2010, precum ?i a HG nr. 717/14.07.2010 pentru modificarea si completarea HG nr. 363/2010 privind standardele de cost pentru obiective de investitii finantate din fonduri publice, publicata in M.O. nr. 537/02.08.2010.

Un nou manual de identitate vizuala pentru REGIO

Autoritatea de Management a Programului Operational Regional anunta ca, incepind cu data de 15 septembrie 2010, intra in vigoare Manualul de identitate vizuala pentru POR, edita a III-a. Manualul de identitate vizuala editia a II-a va ramane valabil pentru contractele de finantare care au fost incheiate inainte de 15 septembrie 2010.

Suspendarea depunerii de proiecte pentru domeniul 4.3, in regiunea Bucuresti-Ilfov

Având în vedere Instructiunea privind suspendarea depunerii de cereri de finantare în cadrul Programului Operational Regional 2007-2013, emisa de Autoritatea de Management POR în data de 30 septembrie 2009, începând cu data de 4 octombrie 2010, ora 12:00, se suspenda procesul de depunere a cererilor de finantare în cadrul domeniului major de interventie 4.3. "Sprijinirea dezvoltarii microîntreprinderilor" în Regiunea de dezvoltare Bucuresti-Ilfov.

Corrigendumul 4 la ghidul solicitantului DMI 3.2

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional a publicat Corrigendumul nr. 4 la Ghidul de finantare pentru domeniul major de interventie 3.2 - ""Reabilitarea / modernizarea/ dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale".

Corrigendumul 4 la ghidul solicitantului DMI 3.3

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional a publicat Corrigendumul nr. 4 la Ghidul de finantare pentru domeniul major de interventie 3.3 - "Imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale pentru interventii in situatii de urgenta".

Anunt important in atentia solicitantilor de finantare POR- DMI 4.3. Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor

ADR Bucuresti-Ilfov aduce la cunostinta solicitantilor de finantare din Domeniul Major de Interventie 4.3. faptul ca, datorita numarului foarte mare de cereri de finantare depuse in lunile iulie (78 cereri) si august 2010 (135 cereri), este posibil sa se inregistreze intarzieri in transmiterea raspunsurilor privind evaluarea conformitatii si eligibilitatii acestor cereri.

Corrigendum 3 la Ghidul solicitantului DMI 4.3

Autoritatea de management pentru Programul Operational Regional a emis Corrigendum-ul nr. 3 la Ghidul solicitantului pentru cel de-al doilea apel de proiecte finantate din domeniul major de interventie 4.3, "Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor".

Anunt important privind domeniul de interventie 4.3 !

AMPOR a inceput demersurile de modificare a Ghidului Solicitantului pentru DMI 4.3. "Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor" din cadrul Programului Operational Regional, intentionand publicarea corrigendumului nr. 3 la ghid concomitent cu intrarea in vigoare a ordinului 1726 din 15.06.2010 privind finantarea nerambursabila de 100% a cheltuielilor eligibile, precum si modificarea criteriului profitului inregistrat.

Instructiunea nr.50/25.06.2010 privind decontarea cheltuielilor diverse si neprevazute din devizul general

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional a emis Instructiunea nr.50/25.06.2010, cu privire la decontarea cheltuielilor diverse si neprevazute din devizul general al contractelor si actelor aditionale pentru contractele de lucrari, servicii si furnizare din cadrul Programului Operational Regional. Instructiunea se va aplica incepand din data de 15 iulie 2010.

Actualizare lista conturi trezorerie pentru beneficiari REGIO

Lista conturilor aferente derularii instrumentelor structurale si a contributiei publice nationale totale pentru beneficiarii contractelor de finantare din cadrul POR a fost completata conform actelor normative privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, respectiv OUG 64/2009 si OMFP 2548/2009 si a modificarilor aduse acestora.

Informare AMPOR privind natura bunurilor ce pot fi incadrate in buget - DMI 3.2

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional a transmis o informare cu privire la natura bunurilor (mijloace fixe si/sau obiecte de inventar) ce pot fi incadrate in bugetul proiectului la linia bugetara 3.2 - Dotari de specialitate (cheltuieli eligibile si neeligibile ) din cadrul Axei prioritare 3 - "Imbunatatirea infrastructurii sociale", domeniul major de interventie 3.2 - "Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale"

Noi prevederi legislative privind finantarea nerambursabila 100% pe DMI 4.3

A fost publicat in Monitorul Oficial ordinul 1726 din 15.06.2010 privind finantarea nerambursabila de 100% a cheltuielilor eligibile, precum si modificarea criteriului profitului inregistrat, aplicabile liniei de finantare DMI 4.3. "Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor" din cadrul Programului Operational Regional.