Noutati - Regio Bucuresti Ilfov

Proiecte

Noutati

Targul de investitii 'Impreuna reconstruim Romania'

În cadrul proiectului de promovare "Cartea Primariilor din România", Avangarde PR Agency a organizat, în perioada 23-25 mai 2012, Târgul International de Investitii "Împreuna reconstruim Romania". Actiunea s-a desfasurat la Phoenicia Grand Hotel, Blvd. Alexandru Serbanescu, Nr.87, Sector 1, Bucuresti.

9 mai 2012 - Europa Generatiilor

Ministerul Afacerilor Europene va invita sa sarbatoriti Ziua Europei la Centrul Info Europa. Veti avea parte de un concert, un concurs cu premii si multe alte surprize.

Intalnirea de lucru regionala a comunicatorilor REGIO

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în calitatea sa de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional, a organizat vineri, 4 mai 2012, la Gura Humorului – Suceava, Întâlnirea de lucru regională a comunicatorilor REGIO în prezenţa reprezentanţilor a patru dintre cele opt regiuni de dezvoltare regională.

Modificari la Manualul de Identitate Vizuala

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional a transmis versiunea consolidata a Manualului de Identitate Vizuala, editia a III-a.

Instructiunea nr. 81 AM POR

Instructiunea vizeaza aprobarea modificarilor la proiectul tehnic si documentatia de executie inainte de lansarea procedurii de atribuire a contractului de lucrari. Prezenta instructiune nu se aplica cererilor de finantare pentru axa de asistenta tehnica respectiv axelor prioritare / domeniilor de interventie la care Proiectul Tehnic nu a fost subiect al evaluarii, selectiei si contractarii.

Modificarea Manualului de Verificare si Avizare a Cheltuielilor

Autoritatea de Management pentru implementarea REGIO din cadrul Ministrului Dezvoltarii Regionale si Turismului a emis Manualul de Verificare si Autorizare a Cheltuielilor, editia III, revizia 1.

Suspendarea depunerii de cereri de finantare în cadrul DMI 3.2

MDRT-Autoritatea de Management a emis in data de 6 februarie 2012 o instructiune cu privire la suspendarea procesului de depunere a cererilor de finantare pentru domeniul major de interventie 3.2 – “Reabilitarea/ modernizarea/dezvoltarea si echiparea serviciilor sociale” in regiunea Bucuresti Ilfov, incepand cu data de 29 februarie 2011, ora 12:00.

Noua forma de aplicare a Anexei VI - Instructiuni privind atribuirea contractelor de lucrari, de furnizare si de servicii aferente DMI 5.2.

In scopul asigurarii unor conditii optime pentru implementarea proiectelor in cadrul domeniului major de interventie 5.2, "Crearea, dezvoltarea si modernizarea infrastructurilor specifice pentru valorificarea durabila a resurselor naturale cu potential turistic", Autoritatea de Management a actualizat Anexa VI - "Instructiuni privind atribuirea contractelor de lucrari, de furnizare si de servicii" aferenta contractelor de finantare pe DMI 5.2.

Informare privind rata de schimb RON/EUR utilizata in procesul de contractare DMI 4.3

Pentru a evita intarzierile in procesul de avizare a contractelor de finantare, cauzate de necesitatea revizuirii bugetelor ca urmare a variatiei cursului Inforeuro, va informam ca Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional 2007-2013 din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului a decis utilizarea unei rate de schimb fixa de 4,35 RON/EUR in procesul de verificare si avizare a contractelor de finantare, respectiv de verificare a incadrarii cuantumului finantarii nerambursabile solicitate in limita de minimis.

Suspendarea depunerii de proiecte pentru domeniul 1.1, subdomeniul Centre Urbane, in regiunea Bucuresti-Ilfov

Având în vedere situa?ia depunerii de cereri de finan?are în cadrul domeniului major de interventie 1.1 - "Planuri integrate de dezvoltare urban?", sub-domeniul "Centre Urbane", Autoritatea de Management pentru Programul Opera?ional Regional a decis suspendarea, începând cu data de 15 decembrie 2011, ora 12:00, a procesului de depunere a cererilor de finan?are în cadrul acestui domeniu major de interven?ie, în regiunea de dezvoltare Bucure?ti-Ilfov.

Sesiune interactiva AM_OI Targu Neamt

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord - Est a organizat, in perioada 5 - 7 octombrie 2011, in localitatea Targu Neamt, judetul Neamt, o sesiune interactiva intre Autoritatea de Management si Organismele Intermediare pentru implementarea Programului Operational Regional.

Nota privind stabilirea eligibilitatii unor cheltuieli în cadrul DMI 4.1

Autoritatea de Management pentru Programul Opera?ional Regional a emis, în data de 24 august 2011, o not? de revenire la nota 19887/21.03.2011 privind stabilirea eligibilitatii unor cheltuieli in cadrul DMI 4.1 - "Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanta regionala si locala", in conformitate cu ordinul comun al ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor nr. 267/04.03.2008 si al ministrului economiei si finantelor nr. 1447/10.05.2008.

Suspendarea depunerii de proiecte pentru domeniul 4.2, in regiunea Bucuresti-Ilfov

Autoritatea de Management pentru Programul Opera?ional Regional a decis suspendarea, începând cu data de 25 august 2011, ora 12:00, a procesului de depunere a cererilor de finan?are în cadrul domeniului major de interven?ie 4.2, "Reabilitarea siturilor industriale poluate si neutilizate si pregatirea pentru noi activitati", în regiunea de dezvoltare Bucure?ti-Ilfov.

Instructiunea nr. 73 AM POR

Ca urmare a intrarii in vigoare a Ordonantei de Urgenta nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, AM POR a transmis Instructiunea nr. 73 prin care se anuleaza Instructiunea nr. 60.

Nota pentru aplicarea Ordinului nr. 1360/1938/2011 privind categoriile de cheltuieli eligibile pentru DMI 1.1

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional a emis Nota nr. 47800/21.06.2011 pentru aplicarea Ordinului nr. 1360/1938/2011 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile - domeniul major de interven?ie 1.1 "Planuri integrate de dezvoltare urban?" în cadrul axei prioritare "Sprijinirea dezvolt?rii durabile a ora?elor - poli urbani de cre?tere" din cadrul Programului Opera?ional Regional 2007-2013, publicat în MO nr. 327/11.05.2011. Documentul poate fi desc?rcat din meniul al?turat.